شما می توانید بحث در افزایش امنیت وردپرس با حذف متا تگ Generator را بدون نیاز به ترک یک نظر دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و همه شما تنظیم شده است