می تونی بحث درباره بخش ششم- آموزش حاشیه ها (Borders)در CSS را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!