شما می توانید بحث در فایل .htaccess چیست؟ چطور فایل .htaccess را در سایت خود پیدا کنیم؟ را بدون نیاز به ترک یک نظر دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و همه شما تنظیم شده است