شما می توانید بحث در چگونه در CPanel بانک اطلاعاتی یا دیتابیس بسازیم؟ را بدون نیاز به ترک یک نظر دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و همه شما تنظیم شده است