شما می توانید بحث در افزونه عضویت در سایت وردپرس با WP-Members Membership Framework را بدون نیاز به ترک یک نظر دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و همه شما تنظیم شده است