قدم قبلی >< قدم بعدی

مسیرهای فایل HTML

در این آموزش html به مسیرهای فایل HTMLمی پردازیم.

مسیر فایل محل سکونت یک فایل را در ساختار پوشه وب سایت توصیف می کند.

مسیرهای فایل هنگام اتصال به فایل های خارجی مانند:

  • صفحات وب
  • تصاویر
  • ورق های سبک
  • جاوا اسکریپت

مسیر فایل مطلق

مسیر فایل مطلق URL کامل به یک فایل اینترنتی است:

مسیرهای فایل نسبی

مسیر فایل نسبی به یک فایل مربوط به صفحه فعلی اشاره دارد.

در این مثال، مسیر فایل به یک فایل در پوشه تصاویر واقع در ریشه وب فعلی اشاره می کند:

در این مثال، مسیر فایل به یک فایل در پوشه تصاویر واقع در پوشه جاری اشاره می کند:

در این مثال، مسیر فایل به یک فایل در پوشه تصاویر واقع در پوشه یک سطح بالاتر از پوشه جاری اشاره می کند:

بهترین تمرین

بهترین راه استفاده از مسیرهای فایل نسبی (در صورت امکان) بهتر است.هنگام استفاده از مسیرهای فایل نسبی، صفحات وب شما به URL پایه فعلی شما محدود نمی شود. تمام لینک ها بر روی کامپیوتر خود (localhost) و همچنین در دامنه عمومی فعلی و حوزه های عمومی آینده شما کار خواهند کرد.

 

گام قبلی >< گام بعدی