قدم قبلی >< قدم بعدی
نقل قول و عناصر استناد html
نقل قول و عناصر استناد html

نقل قول و عناصر استناد html

در این آموزش html به نقل قول و عناصر استناد html می پردازیم.

در اینجا یک نقل قول از وب سایت WWF است:

برای ۵۰ سال، WWF از آینده طبیعت محافظت کرده است. سازمان حفاظت از پیشرو در جهان، WWF در ۱۰۰ کشور کار می کند و توسط ۱٫۲ میلیون عضو در ایالات متحده و نزدیک به ۵ میلیون نفر در سطح جهانی حمایت می شود.

تگ <q> برای نقل قولهای کوتاه

تگ <q> یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند.

مرورگرها معمولا علامت نقل قول در اطراف تگ<q> قرار می دهند.

تگ <quotequote> برای نقل قولها

تگ <quotequote> بخشی را که از منبع دیگر نقل قول شده تعریف می کند.

مرورگرها معمولا تگ<blockquote> را ترک می کنند

تگ <abbr> برای اختصارات

تگ <abbr>اختصار یا مخفف را تعریف می کند.

اختصارات علامت گذاری می تواند اطلاعات مفیدی برای مرورگرها، سیستم های ترجمه و موتورهای جستجو ارائه دهد.

تگ <address> برای اطلاعات

تگ <address> اطلاعات تماس (نویسنده / مالک) یک سند یا یک مقاله را تعریف می کند.

عنصر <address> معمولا به صورت کلاسی نشان داده می شود. اکثر مرورگرها یک شکست خط قبل و بعد از عنصر را اضافه می کنند.

تگ <cite> برای عنوان کار

تگ <cite> عنوان کار را تعریف می کند.

مرورگرها معمولا عناصر <cite> را به صورت کلاسی نشان می دهند.

تگ <bdo> برای لغو دو جهته

تگ <bdo> تعویض دو جهته را تعریف می کند.

عنصر <bdo> برای جبران متن مسیر فعلی مورد استفاده قرار می گیرد:

گام قبلی >< گام بعدی