قدم قبلی >< قدم بعدی

استایل های HTML

استایل های HTML

در این آموزش html به معرفی استایل های HTML می پردازیم.

خصیصه  های استایل HTML

تنظیم استایل یک عنصر HTML را می توان با ویژگی استایل انجام داد.

خصیصه استایل HTML دارای نحو زیر است:

property یک ویژگی CSS است. value یک مقدار CSS است.

بعدا در این آموزش بیشتر درباره CSS یاد خواهید گرفت.

رنگ پس زمینه HTML

خصوصیات پس زمینه رنگ پس زمینه را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

این مثال رنگ پس زمینه برای یک صفحه را به پودر قلم می دهد:

رنگ متن HTML 

خصوصیات رنگ متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

بیشتر بدانید:  بخش چهل و سوم-SVG در html

فونت های HTML

خاواده فونت-ویژگی فونت را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

اندازه متن HTML

مقدار font-size اندازه متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

ترازبندی متن HTML

خصوصیات text-align تعریف متن افقی متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

خلاصه ی فصل

  • استفاده از ویژگی style برای ظاهر سازی عناصر HTML استفاده کنید
  • استفاده از background-color برای رنگ پس زمینه استفاده کنید
  • استفاده از color برای رنگ متن استفاده کنید
  • استفاده از font-family برای فونت متن
  • استفاده از font-size برای اندازه متن استفاده کنید
  • استفاده از text-align متن برای متن

 

گام قبلی >< گام بعدی