قدم قبلی >< قدم بعدی

در این بخش از آموزش html به فرمت متن ها در html می پردازیم.

فرمت متن HTML

تگ های قالب بندی HTML

در فصل قبل، شما در مورد ویژگی استایلHTML یاد گرفتید.

HTML همچنین تگ خاصی را برای تعریف متن با معنی خاص تعریف می کند.

HTML با استفاده از تگ هایی مانند <b> و <i> برای قالب بندی خروجی مانند متن های پررنگ یا کلاسیک استفاده می کند.

تگ های قالب بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده اند:

  • <b> – متن پررنگ
  • <strong> – متن مهم
  • <i> – متن کلاسیک
  • <em> – متن برجسته
  • <mark> – متن مشخص شده
  • <small> – متن کوچک
  • <del> – متن حذف شده
  • <ins> – متن درج شده
  • <sub> – متن زیر
  • <sup> – متن فوق متن

تگ های <b> و <strong> در html

تگ <b> متن bold را بدون هیچ گونه اهمیت اضافی تعریف می کند.

تگ <strong> متن قوی را تعریف می کند و معنای “قوی” معنایی را اضافه می کند.

تگ های <i> و <em>  در html

تگ <i> متن کلاسیک را بدون هیچ گونه اهمیت اضافی تعریف می کند.

تگ <em> متن تأکید شده را با اهمیت معنایی افزوده می کند.

نکته : مرورگرها <strong> به عنوان <b> و <em> به عنوان <i> نمایش داده می شوند. اما در معنای این برچسب ها تفاوت وجود دارد: <b> و <i> متن bold و text را مشخص می کند، اما <strong> و <em> بدین معنی است که متن “مهم” است.

تگ <small> در html

تگ <small> متن کوچکتر را تعریف می کند:

تگ <mark> در html

تگ <mark> متن مشخص شده یا برجسته را تعریف می کند:

تگ <del> در html

تگ <del>  متن حذف شده (حذف شده) را تعریف می کند.

تگ <ins> در html

تگ <ins> تعریف متن (اضافه شده) را تعریف می کند.

تگ <sub> در html

تگ <sub> متن زیر مجموعه یا پایین نویس را تعریف می کند.

تگ <sup> در html

تگ <sub> متن بالا نویس را تعریف می کند.

 

گام قبلی >< گام بعدی