قدم قبلی >< قدم بعدی
خصوصیت کلاس html
خصوصیت کلاس html

در این آموزش html به معرفی خصوصیت کلاس html می پردازیم.

استفاده از خصوصیت کلاس(class)

خصوصیت کلاس(class) در HTML برای تعیین سبک های برابر برای عناصر با همان نام کلاس نامیده می شود.

بنابراین، تمام عناصر HTML با همان خصوصیت کلاس(class)، همان فرمت و سبک را دارند.

در اینجا ما سه عنصر <div> داریم که به یک نام کلاس مشابه اشاره دارند:

استفاده از خصوصیت کلاس برای عناصر درون خطی

عناصر را با یک کلاس خاص انتخاب کنید

در CSS، برای انتخاب عناصر با یک کلاس خاص، یک شخصیت دوره (.) را بنویسید، سپس نام کلاس:

کلاس های چندگانه

عناصر HTML می توانند بیش از یک نام کلاس داشته باشند، هر نام کلاس باید با یک فاصله باشد.

در مثال بالا، اولین عنصر <h2> متعلق به کلاس “city” و “main” است.

برچسب های مختلف می توانند همان کلاس را به اشتراک بگذارند

برچسب های مختلف مانند <h2> و <p> می توانند همان نام کلاس را داشته باشند و در نتیجه یک سبک مشابه را به اشتراک می گذارند:

 استفاده از خصوصیت کلاس در جاوا اسکریپت

نام کلاس نیز می تواند توسط جاوا اسکریپت برای انجام وظایف خاص برای عناصر با نام کلاس مشخص شده مورد استفاده قرار گیرد.

جاوا اسکریپت با استفاده از روش getElementsByClassName () میتواند عناصر را با یک نام کلاس مشخص دسترسی پیدا کند:

 

گام قبلی >< گام بعدی