سلام دوستان

به دلیل اینکه شما یک خرید از تیک تم داشته باشید حال در نظر داریم به شما یک کد تخفیف ۳۰ درصدی برای خرید های بعدی بدهیم.

کد تخفیف: ۱۲۳۵۷۸   می باشد