قالب ایران امروز Today Iran، یک قالب خبری حرفه ای وردپرس