محبوب ترین افزونه عضویت WP-Members Membership میباشد.