نمایش تاریخ و ساعت جلالی در وردپرس با استفاده از کد