چگونه در edd خریداران را بصورت خودکار ثبت نام کنیم